14 lutego 2019

„Dobry jak chleb”- kolejna edycja projektu, którego celem jest dofinansowanie posiłków w szkołach

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” informuje, że rozpoczyna koleją edycję projektu „Dobry jak chleb”. O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe. Celem projektu jest objęcie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać  bezpłatne posiłki. Instytucje chcące  wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić za pomocą wniosku dostępnego  na stronie internetowej: www.pfpd.org  Podstawą  otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony wniosek, który należy złożyć
w siedzibie Fundacji do dnia 27.02.2019 r. (decyduje data wpływu wniosku). Wniosek powinien zawierać:

  1. szczegółowe dane adresowe szkoły i informacje o dotychczasowym dożywianiu,
  2. informacje z lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej  potwierdzające  dane zawarte
    we wniosku, a dotyczące sytuacji  i potrzeb  rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się o dofinansowanie posiłków.

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 27.02.2019 roku (decyduje data wpływu wniosku do Fundacji).

Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiści w siedzibie Fundacji (tel/fax.. 48 58 62 04 215). Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. O przyznaniu dofinansowania  szkoły zostaną  poinformowane telefonicznie przez PFPD „Maciuś” do 08.03.2019 r.

Załącznik:

Wniosek pobrany ze strony internetowej Fundacji

Opracowano na podstawie pisma FPPD” Maciuś” z 8 lutego 2019

Załączniki

Wzór wniosku
Data: 2019-02-14, rozmiar: 95 KB