4 marca 2021

Bieżące statystyki dotyczące programu Erasmus+ edukacja szkolna

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji opublikowała zaktualizowaną mapę przedstawiającą kluczowe statystyki dotyczące realizacji programu Erasmus+ w Polsce od 2014 roku.


Mapa obejmuje następujące dane, które można przeglądać dla całego kraju oraz poszczególnych województw i powiatów:
– złożone dotychczas wnioski w programie Erasmus+
– dofinansowane dotychczas projekty w programie Erasmus+
– łączna kwota dofinansowania projektów Erasmus+ (razem z dodatkowym dofinansowaniem z PO WER)
– dofinansowane projekty z udziałem podmiotów (partnerów w projektach) z poszczególnych krajów
– mobilności (wyjazdy) z Polski/województwa/powiatu do poszczególnych krajów
– mobilności (przyjazdy) do Polski/ województwa/powiatu z poszczególnych krajów.

W Polsce w sektorze edukacji szkolnej liczba złożonych wniosków wynosi 7325, liczba dofinansowanych projektów Erasmus+ (w tym ze środków PO WER) – 5355, wartość przyznanego dofinansowania to 170 056 168,36 €, w województwie śląskim liczba złożonych wniosków to 1283 (17,51%), liczba dofinansowanych projektów Erasmus+ (w tym ze środków w PO WER) wynosi 991 (18,50%), a dofinansowanie sięga 29 569 473,31 € (17,38%).

Śląskie szkoły najczęściej współpracowały z instytucjami partnerskimi z krajów takich, jak Włochy, Hiszpania, Turcja, Portugalia, Rumunia, Niemcy, Grecja, istnieje także aktywna współpraca z krajami naszego regionu – Bułgarią, Litwą, Węgrami, Łotwą, Czechami, Chorwacją, Słowenią, Słowacją, Estonią, Macedonią. Widoczne jest, na tle statystyk współpracy z instytucjami z takich krajów, jak Norwegia, Szwecja, czy Dania zainteresowanie współpracą z Finlandią, znaną z wysokiej jakości nauczania. Szkoły nawiązywały także współpracę ze szkołami we Francji, Holandii, Belgii i Austrii oraz Islandii, czy Irlandii. Stosunkowo dużo projektów było realizowanych we współpracy z instytucjami z Cypru i Malty, 3 z instytucjami w Serbii, a 2 – w Luksemburgu. Na intensywność współpracy z Wielką Brytanią z pewności wpłynął Brexit.