31 października 2019

Bezpłatne szkolenie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego

W okresie od 2 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. dla województwa: lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego firma DGA S.A. w partnerstwie z CKUiP z Zielonej Góry oraz CKU w Bytomiu realizuje projekt pt. „Szkolenie dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III” Uczestnikami szkolenia mogą być doradcy zawodowi lub osoby wykonujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego zatrudnione w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych I stopnia oraz nauczyciele innych przedmiotów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej lidera projektu www.dga.pl

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

– zasoby i materiały wspierające doradztwo zawodowe,

– zmiany w kształceniu zawodowym i ich wpływ na doradztwo zawodowe,

– wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,

– praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

– doradztwo zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych.

Szczegóły organizacyjne i zasady zgłaszania udziału w szkoleniu znajdują się
w załączonych materiałach:

Informacja o projekcie „Szkolenie dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III

Informacja dla uczestników szkolenia