11 września 2017

Bezpłatne szkolenie pt.: „Jak uczyć o energetyce jądrowej”

Ministerstwo Energii oraz Wydziały Chemii i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają nauczycieli fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych, pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju, do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energetyki jądrowej. Szkolenia zostały zaplanowane tak, aby spełniały formalne wymogi doskonalenia zawodowego.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.biol.uw.edu.pl
Odpowiedzi na pytania można uzyskać również w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – centrum informacyjne tel. 574 617 512, e-mail: poznajatom@biol.uw.edu.pl