19 września 2018

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli: Jak uczyć o energii jądrowej?

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii oraz Wydziały Chemii i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają nauczycieli fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne szkolenie dotyczące nauczania o energii jądrowej.

Załączniki:

Zaproszenie dla nauczycieli

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy