29 stycznia 2019

Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży pociągami Kolei Śląskich w okresie ferii zimowych na terenie województwa śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Pana Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy z 8/9 lutego do 24 lutego 2019 r. Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich (poza odcinkiem przygranicznym Chałupki-Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży uprawnia ważna legitymacja szkolna. Dzieci młodsze mogą korzystać z przejazdów na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.

Więcej informacji na stronie www.slaskie.pl – zakładka: Kolej na ferie.

 

Załączniki:

  1. Pismo do dyrektorów szkół
  2. Plakat