15 marca 2019

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – 24 marca 2019 r. impreza plenerowa na Torze Fiata w Bieruniu

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Automobilklub Ziemi Tyskiej organizują w dniach 24 marca, 1 czerwca, 29 września i 24 listopada 2019 r. każdorazowo w godzinach 9.00-17.00 na Torze Fiata w Bieruniu, imprezy plenerowe skierowane do młodych kierowców w wieku 18-25 lat, posiadających prawo jazdy kat. „B”. Celem wydarzenia jest uwrażliwienie młodych ludzi na zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy bloki:

  • w pierwszym bloku odbędą się wykłady z instruktorami i policjantami oraz zostanie przeprowadzony test wiedzy ze znajomości przepisów ruchu drogowego,
  • w drugim bloku będą przeprowadzane ćwiczenia na symulatorach, m.in. na symulatorze dachowania, alkogoglach oraz czasu reakcji,
  • w trzecim bloku uczestnicy pokonają na czas próbę sprawnościową samochodem i jazdę szybkościową oraz rywalizować będą w zakresie posiadanych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Nabór na 24 marca 2019 r., kandydaci będą mogli zadeklarować począwszy od 18 marca br. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.azt.tychy.pl  Nabór na kolejne edycje odbędzie się w analogicznym trybie, tj. siedem dni przed planowanym terminem wydarzenia.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem tel. 32 200 11 33 lub 798 031 225 podkom. Marzena Szwed, adres e-mail: marzena.szwed@ka.policja.gov.pl