5 grudnia 2018

„Alert RCB”- scenariusze zajęć i szkolenia dla nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisał porozumienie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w sprawie współpracy w celu podnoszenia wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie funkcjonowania systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB”. Podjęte działania mają charakter edukacyjny, na stronie www.ore.edu.pl dostępne są scenariusze zajęć z uczniami dotyczące „Alertu RCB”, dodatkowo Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE proponuje szkolenie e-learningowe dla nauczycieli – zapisy prowadzone są przez stronę internetową: www.szkolenia.ore.edu.pl

Więcej informacji na temat „Alertu RCB” na stronie www.rcb.gov.pl