27 maja 2020

Aktualizacja terminu składania wniosków do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży informuje, że jeżeli w tym roku kalendarzowym – po zniesieniu w obu krajach zakazu wyjazdów i organizowania wymian – będą planowane i realizowane spotkania młodzieży, PNWM przyjmie i opracuje wszystkie wnioski, nawet jeżeli zostaną one złożone w terminie krótszym niż 3 miesiące przed rozpoczęciem projektu.

Warunek jest jeden – kompletne wnioski muszą wpłynąć do PNWM przed rozpoczęciem projektu