13 września 2019

46 Olimpiada Wiedzy Technicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W roku szkolnym 2019/2020 Naczelna Organizacja Techniczna zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w 46 Olimpiada Wiedzy Technicznej

Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach: mechaniczno-budowlanej oraz elektryczno-elektronicznej. Celem  jest zainteresowanie  młodzieży techniką,  podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych. Olimpiada obejmuje trzy etapy (szczegółowe informacje na plakacie w załączniku). W przeprowadzeniu II etapu  uczestniczą Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT (wykaz jednostek w woj. śląskim w załączniku).

Więcej informacji o Olimpiadzie znajduje  się na stronach  www.owt.edu.pl oraz www.enot.pl oraz w załącznikach.

 

Załączniki:

Plakat Olimpiady
Jednostki NOT koordynujące olimpiadę i konkurs w województwie śląskim