18 września 2019

44 edycja Olimpiady Artystycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół ponadpodstawowych do uczestnictwa w eliminacjach Olimpiady Artystycznej. Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski trójstopniowy konkurs.

Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki.

Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych ulg w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia wyższe. Niezależnie od wyników konkursu Olimpiada Artystyczna to bardzo wzbogacające doświadczenie dla wszystkich jej uczestników, okazja do poszerzenia wiedzy i możliwość poznania wybitnych przedstawicieli świata nauki.

Informacje dotyczące 44. edycji Olimpiady Artystycznej umieszczone są w załącznikach oraz   na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl 

Załączniki

terminarz 44_OA
Data: 2019-09-18, rozmiar: 330 KB
plakat OA_2019
Data: 2019-09-18, rozmiar: 818 KB