16 października 2019

393 nauczycieli z województwa śląskiego odznaczonych i nagrodzonych na wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 15 października odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji, w trakcie której –  za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – 256 osób zostało odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 37 nauczycielom zostały wręczone Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a 100 nauczycieli Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uhonorowała nagrodami Kuratora Oświaty.

Śląska Kurator Oświaty podkreśliła, jak wielką rolę w życiu każdego ucznia odgrywają nauczyciele. – Wszyscy mamy w pamięci Nauczycieli, o których myślimy ze wzruszeniem i z wdzięcznością, którym chcielibyśmy podziękować, za Ich pracę i wkład w nasz rozwój – mówiła Śląska Kurator Oświaty, gratulując wyróżnionym. – Nagrodzeni i odznaczeni to nauczyciele wybitni, o szczególnych predyspozycjach i osiągnięciach, pełniący w życiu swoich uczniów rolę przewodników wspierających  swoich wychowanków w ich działaniach – podkreśliła Śląska Kurator Oświaty.

W uroczystości w Sali Marmurowej uczestniczył również Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Wicekuratorzy Oświaty: Jacek Szczotka i Dariusz Domański, dyrektorzy Delegatur i Wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych, organów prowadzących szkoły.

Medal Komisji Narodowej jest nadawany nauczycielom inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej, a także autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych, utworów literackich, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież. Medale Komisji Naukowej zostały nadane również osobom, których działalność wydatnie przyczyniła się do rozwoju oświaty i wychowania.

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymali nauczyciele posiadający  wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, podejmujący działania  na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.