21 października 2019

Trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe w Łodzi zapraszają szkoły podstawowe do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU.

Wszystkie niezbędne materiały oraz elektroniczny formularz przystąpienia szkoły do konkursu są dostępne na stronie Narodowego Centrum Kultury https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu.