6 września 2017

XVI Spartakiada pożarnicza oraz XIII Turniej maltański szkół specjalnych

28  września 2017 r. o godz. 9.00 w Ośrodku Sportowym ,,Szopienice” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach, przy wsparciu Śląskiego Kuratora Oświaty odbędzie się XVI Spartakiada Pożarnicza dla dzieci i młodzieży ze Szkół Specjalnych oraz XVI Turniej Maltański Szkół Specjalnych.

Spartakiada Pożarnicza i Turniej Maltański organizowany jest przez Panią Dyrektor  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 55 w Katowicach – Alinę Ossolińską oraz Grono Pedagogiczne w/w szkoły, przy  wsparciu straży pożarnej są jedynymi tego typu imprezami skierowanymi do uczniów szkół podstawowych specjalnych w naszym regionie.

 

 

 

Główny specjalista ds. obronnych

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Ppłk rez. mgr Wacław Wójcik