20 listopada 2017

Turniej Pocztów Sztandarowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 Nadrzędnym celem Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych jest wzmocnienie patriotycznego procesu wychowywania młodzieży szkolnej w poszanowaniu i miłości do polskich symboli narodowych, historii i tradycji, a także wpisanie najmłodszego święta państwowego Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej   w obowiązkowy kanon szkolnych uroczystości.

W ramach Turnieju uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w terminie poprzedzającym święto Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, rywalizują w dwóch kategoriach: w konkursie wiedzy o polskich symbolach narodowych, symbolach szkolnych i ze znajomości ceremoniału szkolnego oraz w rywalizacji pocztów sztandarowych ze znajomości ceremoniału wojskowego i zasad musztry. Finał  i wręczenie nagród corocznie odbywa się 2 maja.

Patronat honorowy nad Turniejem obejmowali m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Minister Obrony Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki, Prezydent Miasta Kielce.

 Wszystkim szkołom, które zechcą przystąpić do organizacji MiędzyszkolnegoTurnieju Pocztów Sztandarowych Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach udzieli informacji (regulaminy, testy wiedzy, program przebieguTurnieju) ułatwiających organizację tego patriotycznego przedsięwzięcia.

Dane kontaktowe:

adres szkoły: 25 – 732 Kielce, ul. Zimna 16
e-mail: zso29kielce@onet.eu
tel. 41 36 76 187
koordynator Turnieju: Hanna Skrzek