7 września 2017

Program pilotażowy Ministra Obrony Narodowej dla klas ,,wojskowych” 1 września 2017 r.

Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

Program pilotażowy, który uruchomiony został 1 września 2017 roku, będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III) i będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.

– Do 2019 r., w każdym powiecie ma być jedna szkoła średnia, która prowadzi klasę wojskową – zapowiedział wiceszef MON Michał Dworczyk. Dodał, że absolwenci tych klas będą odbudować zasoby osobowe rezerw polskich Sił Zbrojnych.
Absolwenci placówek oświatowych biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.
W naszym województwie przy współpracy Śląskiego Kuratora Oświaty i MON zakwalifikowano do udziału w pilotażowym programie dla klas ,,mundurowych” w roku szkolnym 2017/2018 następujące szkoły:
1. Zespól Szkół ZDZ ul. Dworkowa 5 w Bielsku – Białej
2. IV LO ul. Inwalidów Wojennych 16 w Jaworznie
3. Zespół Szkół Techniczno – Usługowych ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach.

Główny specjalista ds. obronnych
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Ppłk rez. mgr Wacław Wójcik