25 listopada 2019

Komunikat w sprawie Olimpiady i konkursu ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”


Olimpiada i Konkurs
,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Zawody rejonowe  Olimpiady odbędą się  (czwartek) 12.12. 2019 r.  o godz. 10.00 miejsce rozegrania zawodów  jak w ubiegłym roku w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. W. Pileckiego ul. Obroki 87, 40-833 Katowice.

Etap rejonowy Konkursu odbędzie się 13.12.2019 r. o godz. 11.00 jak w ubiegłym roku w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. W. Pileckiego ul. Obroki 87, 40-833 Katowice.

Pani Dyrektor XV LO Pani Edyta Porządnicka – Lamch –  tel.32/204-65-98.

Ppłk rez. mgr Wacław Wójcik
główny specjalista ds. obronnych
Kuratorium Oświaty Katowice