4 września 2018

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej w Gaszowicach

Obchody 100-lecia niepodległości Polski w Szkole Podstawowej w Gaszowicach rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Byliśmy wtedy na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej a dokładnie na terenie dzisiejszej Ukrainy. Odwiedziliśmy Zespół Szkolno-Przedszkolny z Polskim Językiem Nauczania imienia Jana Pawła II w Strzelczyskach oraz parafię w Przemyślanach. Zwiedziliśmy Mościska i Lwów. Głównym powodem naszego wyjazdu były obchody Święta Niepodległości – 11 Listopada oraz zbliżająca się 100 rocznica odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Uczniowie wystąpili z programem artystycznym. Nawiązaliśmy wiele przyjaźni. Na Kresach poznaliśmy niezwykle gościnnych i serdecznych ludzi. Deklarują oni w sposób bardzo wyraźny swoją polskość. Znają nasz język i kultywują dawne tradycje. Bardzo udany wyjazd pozwolił nam na poznanie historii Kresów.


Wyjazd był możliwy dzięki pomocy i wsparciu finansowemu: Rady Rodziców, rodziców uczniów naszej szkoły oraz gaszowickim parafianom na czele z księdzem dziekanem Leszkiem Swobodą. Nasz wyjazd miał także charakter wolontariacki. Obdarowaliśmy Polaków mieszkających na dawnych Kresach darami zebranymi w Gaszowicach. Szkolna wyprawa do Strzelczysk i Przemyślan na Ukrainie doczekała się audycji radiowej w programie LWOWSKA FALA emitowanym w Radio Katowice. W pierwszej części naszej relacji z podróży na Kresy dawnej Rzeczpospolitej możemy posłuchać dyrektora szkoły Norberta Niestolika. W kolejnej części, naszych nauczycieli: Andrzeja Wojaczka i Grażynę Waliłko oraz uczennicę Marcelinę Bienek. Audycja powstała dzięki inicjatywie i staraniom Pani redaktor Danuty Skalskiej.

W maju 2018 roku uczniowie naszej szkoły wystąpili z widowiskiem teatralnym „Kiedy my żyjemy” przygotowanym z okazji 45-lecia istnienia Gminy Gaszowice oraz 100- lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Dyrektor szkoły skomentował występ uczniów słowami: „Było mega pięknie!!! Byliście wspaniali!!! Pokazaliście wielki kunszt aktorski!!! Otrzymaliście brawa na stojąco i trwały one kilka minut!!! Dziękujemy w imieniu całej społeczności naszej szkoły!!!

Poniżej prezentujemy tekst dyrektora, który był podsumowaniem spektaklu i został wygłoszony po jego zakończeniu:

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Spektakl, który przedstawili nam uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach skupieni w Teatrze Polskim działającym przy OPP Czerwionka-Leszczyny traktował o: WOLNOŚCI, OJCZYŹNIE I WZNIOSŁYCH WYDARZENIACH Z HISTORII NASZEGO KRAJU. Są to wartości fundamentalne dla życia ludzi i narodów.

Jan Kasprowicz powiedział :

„Rzadko na moich wargach –
Niech dziś to warga ma wyzna –
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna”.

Cyprian Kamil Norwid dodał: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

W kontekście tych słów nauczyciele uczący we współczesnej polskiej szkole zadają sobie pytanie: JAK WPAJAĆ UCZNIOM PATRIOTYZM I JAK O NIM UCZYĆ ? Wybierają różne formy i metody swoich działań.

My dzisiaj wybraliśmy formę sztuki scenicznej wzbogaconej o efekty multimedialne. Podobny spektakl pokazaliśmy jesienią ubiegłego roku Polakom w dwóch ukraińskich miejscowościach: w Strzelczyskach i w Przemyślanach. Swój przekaz sceniczny wzbogaciliśmy opowieścią o naszym godle, barwach narodowych, pięknie ojczystego krajobrazu, o naszym regionie oraz o Gaszowicach. W kolejnej części ukazaliśmy wagę wydarzeń z 11 listopada 1918 roku. Naszym występom towarzyszyło wielkie wzruszenie, a nawet łzy Rodaków. Była to wspaniała lekcja patriotyzmu zarówno dla nich jak i dla nas. Niedawno gościliśmy u nas uczniów Kresowej szkoły polskiej ze Strzelczysk. Dzięki mieszkańcom Gaszowic i naszym władzom samorządowym przeżyli oni u nas wspaniałe chwile. To kolejna lekcja ich i naszego patriotyzmu. Dzisiejszy spektakl miał zapewne jeszcze inny wymiar. Żyjemy w wolnym i niepodległym kraju, lecz zdajemy sobie sprawę z tego, że WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ NIE JEST NAM DANA RAZ NA ZAWSZE. DZISIEJ NIE MUSIMY O NIA WALCZYĆ LECZ CHCEMY BUDOWAĆ PIĘKNĄ PRZYSZOŚĆ OJCZYZNY NASZĄ NAUKĄ I PRACĄ. Mam nadzieję, że spektakl był dla nas wszystkich potwierdzeniem również tej myśli. A postarali się o to:

  • Uczniowie naszej szkoły: MARCELINA, AGATA, KINGA, NADIA, OLA, JULIA, KAROLINA, FILIP, KAROL, KRZTSZTOF, GABRIEL, CZAREK
  • Pan RAFAŁ WOJACZEK, który zadbał o oprawę techniczną
  • Pani MONIKA WOJACZEK – scenografia
  • Pani ŻANETA WOJACZEK – kostiumy oraz choreografia
  • Pan ANDRZEJ WOJACZEK – scenariusz , reżyseria.

Kolejny etap obchodów 100-lecia niepodległości Polski stanowił pobyt w Gaszowicach uczniów Zespołu Edukacyjnego z Polskim Językiem Nauczania im. Jana Pawła II w Strzelczyskach na Ukrainie. Obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Poza uczestnictwem w zajęciach lekcyjnych, nasi przyjaciele zwiedzili kilka ciekawych miejsc w Rybniku a także byli gośćmi starosty Powiatu Rybnickiego. W pamięci młodych Polaków żyjących na Ukrainie pozostała także wizyta w „Halo Rybnik” i zabawa przy fontannie znajdującej się w okolicy Bazyliki św. Antoniego. W szczególny sposób przebiegało spotkanie z wójtami gminy Gaszowice. W niezwykle serdeczny sposób opowiadano o warunkach życia i nauki w Strzelczyskach i w Gaszowicach. Wójt Paweł Bugdol zaprezentował podział administracyjny gminy Gaszowice a także herby poszczególnych sołectw. Na zakończenie spotkania obdarowano naszych gości pamiątkowymi gadżetami. W programie wizyty były także: wycieczka do Pszczyny, udział w Dniu Patrona Szkoły i Dniu Ziemi, projekt o Irenie Sendlerowej, festyn rodzinny w „Siole” i kolejny zorganizowany przez KGW i OSP Gaszowice. Nasi goście okazali się ludźmi bardzo otwartymi, dobrze wychowanymi i pięknie mówiącymi po polski. Szczególne znaczenie miał fakt, że mieszkali oni w domach swoich koleżanek i kolegów. Wymieniano opinie i doświadczenia a zwłaszcza ciekawie spędzano wolny czas. Wierzymy, że tydzień spędzony w Gaszowicach na długo zostanie w pamięci naszych gości. Dowodem na to były ich bardzo pozytywne opinie a zwłaszcza łzy pożegnania. Młodzi uczestnicy spotkania powiedzieli sobie do widzenia, lecz także do zobaczenia w Strzelczyskach i we Lwowie jesienią tego roku. Wizyta Polaków ze Strzelczysk była również okazją do rozmów o Polsce i 100-leciu Jej niepodległości oraz do śpiewania pieśni patriotycznych. Obdarowaliśmy naszych gości pamiątkami nawiązującymi do Święta Niepodległości oraz historii naszego państwa.

W planach mamy także uroczystość, która będzie miała miejsce 9 listopada 2018 r. od godziny 11.11. Planujemy: uroczysty apel wzbogacony śpiewaniem pieśni patriotycznych, otwarcie „Skweru Niepodległości”, konkurs plastyczny „Moja Polska” oraz wspólne zdjęcie uczniów, nauczycieli i rodziców ubranych w białe i czerwone stroje.