18 lipca 2018

Niezwyciężona Biało-Czerwona w Zespole Szkół nr 1 w Tychach

Zespół Szkół nr 1 w Tychach aktywnie włączył się w obchody Roku dla Niepodległej.

Już 30 kwietnia 2018 r. nauczyciele historii zorganizowali tzw. żywą flagę. Młodzież otrzymała chorągiewki w barwach narodowych oraz białe i czerwone kartki papieru. W chwili, gdy podniesiono je nad głowami, wykonano zdjęcie, na którym utrwalono powstałą flagę w barwach narodowych. Wydarzenie to było połączone z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Z tej okazji dyrekcja szkoły założyła stroje szlacheckie, a członkowie szkolnego teatru „Verbum” recytowali  wiersze patriotyczne, które przygotowali  jako uczestnicy wojewódzkiego konkursu „Odzyskanie niepodległości w  poezji, pieśni i piosence”.

Uczniowie zrealizowali także projekt poświęcony biskupowi Stanisławowi Adamskiemu, posłowi na Sejm I kadencji w 1922 roku, zorganizowali wiec wyborczy, w którym zaprezentowali sylwetki ówczesnych kandydatów na posłów, wzięli udział w debacie, podczas której uczniowie wypowiadali się na temat koncepcji granic, autonomii mniejszości narodowych, wyboru sojuszników państwa polskiego oraz kroków, jakie należało podjąć, by gospodarka polska mogła równać się z zachodnią. Każdy z wypowiadających się prezentował sądy i przekonania wybranych postaci historycznych: bpa Adamskiego, Zofii Sokolnickiej, Wincentego Witosa i Zofii Moraczewskiej, w których wcielili się uczniowie szkoły. Było to niezwykłe zderzenie współczesności i historii, o czym świadczą słowa jednego z uczniów biorących udział w debacie: „Pierwszy raz brałem czynny udział w debacie i cieszę się, że postanowiłem to zrobić. Przybliżyło mi to sylwetkę wielkiego człowieka (…) Stanisława Adamskiego, którego śmiało mogę nazwać mężem stanu. Doświadczenie, jakie wyniosłem z tej debaty, jest bardzo pouczające i jestem pewien, że umiejętności przy tym nabyte zostaną przeze mnie wykorzystane w przyszłości. Wcielenie się w postać , prezentacja sądów bohatera daje możliwość lepszego zrozumienia jego postawy.” Jednym z efektów projektu będzie udział młodzieży Zespołu Szkół nr 1 w Tychach w XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczne  spotkanie  przebiegać będzie  pod hasłem  „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”.