3 lipca 2018

Konkurs W moich oczach Polska Niepodległa

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach  oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach zapraszają do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt.: W moich oczach Polska Niepodległa.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych w województwie śląskim i został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Katowice oraz Poczty Polskiej. Szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się na stronach internetowych: Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach oraz ŚCWiS: