11 maja 2018

Konkurs fotograficzny Kiedy myślę: Polska

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w RybnikuPowiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Rybniku oraz z Rybnickim Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich organizuje Międzyszkolny konkurs fotograficzny Kiedy myślę: POLSKA…

Konkurs został objęty honorowym patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku.

Więcej szczegółów i regulamin