7 maja 2018

Konferencja „Polska to jest wielka rzecz!” w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Częstochowie

24 kwietnia 2018r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowana przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Częstochowie . Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół i placówek, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy: Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” i Samorządowego Ośrodka Doskonalenia oraz przedstawiciele mediów.


Uroczystości towarzyszyła wystawa „Patriotyzm bliżej ucznia – patriotyczna wizytówka przedszkola/szkoły/placówki” składająca się ze 189 zdjęć przedstawiających patriotyczną przestrzeń w szkołach i placówkach. Konferencję prowadziła dyrektor delegatury Alicja Janowska, która po powitaniu gości poprosiła o zabranie głosu Śląskiego Kuratora Oświaty Urszulę Bauer. W swoim wystąpieniu pani kurator podkreśliła szczególną rolę przedszkoli, szkół i placówek jako pomysłodawców, realizatorów i uczestników różnych form patriotycznej aktywności, których celem jest wspólne przeżywanie pokoleniowego wydarzenia w wyjątkowym 2018 roku. Uczestnicy konferencji wysłuchali następnie wykładu na temat symboli narodowych i ceremoniału szkolnego, który wygłosił Romuald Kubiciel – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, członek Towarzystwa Heraldycznego, Towarzystwa Weksylologicznego, autor kilkunastu publikacji z dziedziny heraldyki i historii regionalnej. Praktyczną część konferencji poprowadził mł. brygadier Marek Grabałowski – naczelnik Wydziału Kompanii Szkolnych i Zabezpieczenia Obiektów CSPSP w Częstochowie oraz wizytator KO Anita Imiołek. W tej części zaprezentowały się zaproszone zostały poczty flagowe i sztandarowe, które wzięły udział w pokazie musztry z wykorzystaniem flagi państwowej lub sztandaru. Prowadzący zwrócili uwagę na insygnia pocztu, umundurowanie, zachowanie w sytuacjach trudnych oraz wydawanie i wykonywanie podstawowych komend. Na konferencji zaprezentował się poczet flagowy Niepublicznego Przedszkola „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej oraz poczty sztandarowe: Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej w Rudnikach, Szkoły Podstawowej im. H. Poświatowskiej w Częstochowie, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Częstochowie i VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie. Jednym z patriotycznych przedsięwzięć realizowanych w jubileuszowym roku w Delegaturze jest projekt „100 życzeń na 100 lat Niepodległej Polski”. Zgodnie z założeniami projektu dla czterech powiatów i miasta Częstochowy przygotowano pięć kronik, w których swoje życzenia dla Niepodległej mogą zapisać zainteresowane szkoły i placówki. Kroniki, na których stronach tytułowych uwiecznione zostały słowa kard. Stefana Wyszyńskiego „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”, zostaną przekazane Ojcom Paulinom na Jasnej Górze podczas uroczystej mszy świętej za ojczyznę 4 listopada 2018r. Koordynatorom projektu w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, lublinieckim i w Częstochowie kroniki wręczyła Śląska Kurator Oświaty. Konferencję zakończyła dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katarzyna Wilk, która zaprosiła uczestników do obejrzenia wystawy przygotowanej przez ośrodek.