17 kwietnia 2018

Sukces nauczycieli z Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego w Sosnowcu

Nauczyciele z sosnowieckiego Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego CKZiU, pani Cecylia Bielnik, nauczyciel języka polskiego i pan Michał Janoszka, nauczyciel przedmiotów zawodowych, zwyciężyli w kategorii Uroczystość w Ogólnopolskim Konkursie dla nauczycieli Moja Niepodległa na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej związanej z Narodowym Świętem Niepodległości.


Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a głównym Organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie. Na Konkurs wpłynęło 139 scenariuszy. Piętnastoosobowe jury, składające się z przedstawicieli wszystkich oddziałów IPN w Polsce oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, doceniło poprawność merytoryczną, zastosowanie nowoczesnych metod nauczania, atrakcyjność i oryginalność pracy konkursowej sosnowieckich nauczycieli, którzy przedstawili twórczy pomysł na uroczystość z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, opierając go na realizacji scenariusza małej formy teatralnej: Polska to jest wielka rzecz autorstwa pani Cecylii Bielnik oraz integralnie złączonej ze scenariuszem prezentacji multimedialnej, której autorem jest pan Michał Janoszka. Zwycięska praca konkursowa zawierała również obszerną obudowę merytoryczną. Uroczystość wręczenia nagród zaplanowana jest na listopad 2018 roku.
Warto dodać, że w grudniu 2017 roku, uczniowie z Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego, pracując pod kierunkiem pani Cecylia Bielnik, zostali nagrodzeni w Ogólnopolskim Konkursie: „NIEPODLEGŁA. Tradycja i współczesność”, zorganizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Gratulujemy.