21 stycznia 2013

Zakończenie działalności państwowych komisji egzaminacyjnych

Informacja dotycząca zakończenia działalności przez państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych.

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje i przypomina, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206) państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych były uprawnione do przeprowadzania tych egzaminów do 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy, od dnia 1 stycznia 2013 r. osoby, o których mowa w ust. 1, które do dnia 31 grudnia 2012 r. nie zakończyły zdawania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych, przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 11.