4 stycznia 2018

XI seminarium branżowe skierowane do pracodawców

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w seminarium branżowym skierowanym do pracodawców, które odbędzie się w Katowicach 16 i 17 stycznia 2018 roku, Park Hotel Diament ul. Wita Stwosza 37.
Przedstawiciele branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej spotkają się w Katowicach na seminarium, którego celem będzie wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 11 stycznia 2018 roku do godz. 10.00 za pośrednictwem formularza.


Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału w seminariach organizowanych 16 i 17 stycznia 2018 roku w Katowicach są przyjmowane od 2 stycznia do 11 stycznia 2018 roku (do godziny 10:00) – edycja zakończona.

Dodatkowe zgłoszenia można jeszcze przesyłać na adres anna.kamont@ore.edu.pl .

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz nazwę firmy/organizacji i stanowisko. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o programie i miejscu spotkania zostanie przesłana do zakwalifikowanych uczestników.
Seminarium jest organizowane w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program seminarium w Katowicach

Seminarium to jest skierowane dla branży górniczo-wiertniczej i dotyczy kształcenia w zawodach: górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik górnictwa odkrywkowego, górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa otworowego, górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych, technik wiertnik, wiertacz, technik geolog (zawód przeniesiony z seminarium 23-24 stycznia 2018 r. w Warszawie) oraz branży hutniczo-odlewniczej i dotyczy kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń hutniczych, technik hutnik, modelarz odlewniczy, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik odlewnik.
Seminaria są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.
Podczas spotkań odbędą się dyskusje dotyczące najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego. Wśród poruszanych zagadnień pojawią się kluczowe kwestie związane z tym, w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów. Chcemy dowiedzieć się, jakie pojawiają się główne problemy dotyczące funkcjonowania danej branży, jakie są jej potrzeby.
W warsztatach będą uczestniczyli przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów ujętych w danej branży, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Szczegółowy harmonogram seminariów wraz z wykazem zawodów dla danej branży znajduje się tu: Seminaria branżowe 2017-2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców zainteresowanych zmianami w kształceniu zawodowym do udziału w seminariach.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:
men.gov.pl i Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem: www.ore.edu.pl