15 marca 2018

Poznaj nasze zawody w Technikum w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – zawód stworzony jest dla młodzieży, która lubi eksperymentować ze sztuką kulinarną, uwzględniając wiedzę o zdrowym odżywianiu. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów , planowanie i realizacja usług gastronomicznych, ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie to główne cele kształcenia w zawodzie. Dodatkowo młodzież zyskuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych. Uczeń zdobywa wiedzę dzięki której potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia. W tym zawodzie zdobędziesz takie kwalifikacje jak:
• TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
• TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
CERTYFIKAT ZAWODOWY – ORGANIZACJA USŁUG CATERINGOWYCH- w tym zawodzie w klasie III i IV realizowane są dodatkowe zajęcia, których celem jest przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnej firmy cateringowej. Po ukończeniu kształcenia uczniowie otrzymują CERTYFIKAT (w języku polskim i angielskim) potwierdzający ich dodatkowe umiejętności zdobyte podczas realizacji dodatkowych zajęć.
W roku szkolnym 2017/2018 nastąpiło otwarcie nowoczesnych pracowni zawodowych:
– pracowni produkcji gastronomicznej
– pracowni planowania żywienia
– pracowni obsługi klienta

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – zawód stworzony jest dla młodzieży, która jest zainteresowana możliwością zagospodarowania terenów zieleni, upiększaniem skwerów miejskich, tworzeniem parków, ogrodów przydomowych, przywracaniem terenom miejskim naturalnych właściwości, zazielenianiem osiedli mieszkaniowych, projektowaniem ogrodów i obiektów małej architektury (altany, pergole), oraz młodzieży, która chciałaby projektować i zakładać ogrody przydomowe oraz prowadzić własne przedsiębiorstwo o charakterze produkcyjnym i usługowym.
Zdobędziesz takie kwalifikacje, jak:
• RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
• RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły. Uczniowie nie dojeżdżają do prywatnych zakładów, szkółek czy Centrum Kształcenia Praktycznego, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Nie zamykamy się jednak na potencjalnych pracodawców i poprzez liczne wycieczki czy praktyki zawodowe współpracujemy z lokalnymi firmami prywatnymi czy instytucjami takimi jak: Nadleśnictwo Złoty Potok, Gmina Janów, Dąbrowa Zielona, Olsztyn.
Uczniowie mają również możliwość odbycia praktyk zagranicznych w ramach programów unijnych: Turcja, Włochy, Anglia, Grecja.
Staramy się rozwijać zainteresowania naszych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe oraz poprzez udział w konkursach np. Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu czy Ogólnopolski Konkurs Kreacje Przestrzeni.
Należy pamiętać również, że ukończenie szkoły na kierunku technik architektury krajobrazu jest równorzędne z uzyskaniem wykształcenia rolniczego, co w późniejszym etapie uprawnia do korzystania z dopłat unijnych i gospodarowania gruntami rolnymi.
CERTYFIKAT ZAWODOWY – SZTUKA UKŁADANIA KWIATÓW na tym kierunku, pozwala uczniom poszerzyć wiedzę z zakresu florystyki. Po ukończeniu kształcenia uczniowie otrzymują CERTYFIKAT (w języku polskim i angielskim) potwierdzający ich dodatkowe umiejętności zdobyte podczas realizacji dodatkowych zajęć.

TECHNIK HOTELARSTWA – to zawód polegający na zorganizowaniu i udzieleniu gościny – zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i usług z tym związanych na odpowiednim poziomie. Hotelarz ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski. W profesji tej szczególnie ważna jest etyka zawodowa pracowników. Trendy rozwojowe i doświadczenia wielu krajów na całym świecie wskazują, że jest to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji, ponieważ wymagania klientów ciągle rosną i by im sprostać należy cały czas podnosić ogólny standard usług – ich poziom, obok ceny, jest podstawowym kryterium przesądzającym o wyborze hotelu. Klient, który poczuje, że usługi były na wysokim poziomie, będzie chciał wrócić.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich; rezerwowania usług hotelarskich; wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe. Zdobędziesz takie kwalifikacje, jak:
• TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
• TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Uczniowie odbywają ciekawe praktyki w hotelach na terenie kraju i Europy (Turcja, Włochy, Anglia, Grecja)
CERTYFIKAT ZAWODOWY- ORGANIZACJA PRZYJĘĆ OKOLICZNOSCIOWYCH – na tym kierunku uczeń dzięki dodatkowym zajęciom przyswoi wiedzę w zakresie organizowania przyjęć okolicznościowych, nakrywania i dekorowania stołów, świadczenia usług cateringowych.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY – jest zawodem szerokoprofilowym, łączy w sobie, wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną i lingwistyczną. Nauka na tym kierunku to fascynująca podróż po polach projektowania graficznego, językoznawstwa, marketingu, socjologii, historii sztuki i wielu innych dyscyplinach wiedzy. Nauczysz się jak posługiwać się narzędziami marketingowymi, jak rozwijać i budować wizerunek marki lub produktu, jak przygotować profesjonalną kampanię reklamową z wykorzystaniem różnorodnych technik reklamy wizualnej, sesję fotograficzną i filmową, wystawę czy pokaz. Będziesz specjalistą łączącym wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną z umiejętnością planowania i organizacji kampanii reklamowych i promocyjnych. Zdobędziesz takie kwalifikacje, jak:
• AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
• AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej; projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.
CERTYFIKAT ZAWODOWY – FOTOGRAFIA W REKLAMIE – zajęcia prowadzone na tym kierunku w ramach realizacji certyfikatu zawodowego obejmują: obróbkę obiektów graficznych i zdjęć, tworzenie nowych obiektów przy użyciu dostępnego oprogramowania, projektowanie reklam z uwzględnieniem fotografii.