6 czerwca 2018

Poznaj nasze zawody w Technikum w Zespole Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Technikum w Zespole Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej to szkoła, której celem jest kultywowanie tradycji i kultury wypracowanej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, jednocześnie cały czas dążąc do osiągnięcia statusu nowoczesnej szkoły XXI wieku i sprostania oczekiwaniom zarówno obecnych, jak i przyszłych uczniów. Biorąc pod uwagę powyższe założenia dokładamy wszelkich starań, aby nasze kierunki były atrakcyjne dla młodzieży, jednocześnie oferując dodatkowe innowacje.

Współpracujemy z przedsiębiorstwami które dają możliwość naszym uczniom zdobycia dodatkowego doświadczenia. Przedstawiciele współpracujących firm często odwiedzają naszą szkołę, urozmaicając w ten sposób między innymi zajęcia zawodowe i specjalistyczne.

TECHNIKUM: 

– TECHNIK GAZOWNICTWA

– TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

– SPECJALIZACJA: WIZAŻ I STYLIZACJA

– TECHNIK INFORMATYK

– SPECJALIZACJA ESPORTOWA

– SPECJALIZACJA: TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH

– TECHNIK LOGISTYK (KLASA WOJSKOWA)

– TECHNIK SPEDYTOR (KLASA POLICYJNA)

TECHNIK GAZOWNICTWA:

Technik gazownictwa zajmuje się wdrażaniem na szeroką skalę najnowocześniejszych technologii związanych z zastosowaniem paliw gazowych, ich dystrybucją i rozdziałem, jednocześnie podnosząc stan bezpieczeństwa gazyfikowanych rejonów i jednostek. Zakres prac obejmuje także planowanie, organizowanie i nadzorowanie robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją sieci instalacji gazowych, kontrolowanie pracy urządzeń gazowych, oraz modernizację sieci i instalacji gazowych.

Aby zdobyć tytuł technika gazownictwa trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa może podejmować pracę w:

– firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych,

– stacjach gazowych,

– tłoczniach gazu,

– magazynach gazu,

– przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych,

– biurach projektowych,

– w ramach własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH:

– SPECJALIZACJA: WIZAŻ I STYLIZACJA

Kształcąc się na kierunku technik usług fryzjerskich zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji, nietrwałego i trwałego przekształcania włosów a także koloryzacji, strzyżenia oraz przedłużania i zagęszczania włosów. Nasi nauczyciele pokażą Ci, jak fachowo przeprowadzać poszczególne zabiegi fryzjerskie. Zdobędziesz wiedzę o wyposażeniu salonu i stanowiska fryzjerskiego oraz dotyczącą przygotowania fryzjera i klienta do zabiegów.

Od roku szkolnego 2016/2017 wprowadzono specjalizację wizaż i stylizacja. Jest ona doskonałym uzupełnieniem kierunku wiodącego i poszerza zakres wiedzy o tematykę związaną z pielęgnacją twarzy. Zajęcia praktyczne z zakresu fryzjerstwa, wizażu i stylizacji odbywają się w wyposażonych w podstawowy sprzęt i materiały pracowniach ćwiczeń. Uczniowie mają możliwość przygotowania i udziału w konkursach fryzjerskich i kosmetycznych.

Aby zdobyć tytuł technika usług fryzjerskich trzeba zdać egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

AU.26 Projektowanie fryzur

TECHNIK INFORMATYK

– SPECJALIZACJA ESPORTOWA

– SPECJALIZACJA: TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH

Chcesz poznać zasady tworzenia gier? Nasz nowy profil to propozycja dla Ciebie. Jako technik informatyk będziesz mógł realizować swoją pasję. Może w przyszłości założysz własną firmę?

Zajęcia z zakresu tworzenia gier komputerowych poprowadzi Pan Adam Cichy – developer w współpracującej z nami firmie 4EXPERIENCE. Zajęcia prowadzone będą w profesjonalnej, bogato wyposażonej pracowni ćwiczeń.

Technik informatyk o specjalizacji e-sportowej to niezwykle atrakcyjny kierunek, pozwalający zdobyć kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, jednocześnie skupiając się na rywalizacji w e-sporcie. W ramach zajęć e-sportowych uczniowie mogą brać udział w rozgrywkach w takich grach, jak CS:GO, LoL, Overwatch, Dota 2, Starcraft II i inne.

Po zakończeniu edukacji możesz zdobyć pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach projektujących grafikę i wykorzystujących zaawansowane modele graficzne, w grupach developerskich tworzących gry komputerowe oraz inne rozwiązania graficzne i firmach projektujących i udostępniających systemy i usługi informatyczne.

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dwóch obszarach branży informatycznej:

Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

TECHNIK LOGISTYK (KLASA WOJSKOWA)

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Aby zdobyć tytuł technika logistyka trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

AU.22 Obsługa magazynów

AU.32 Organizacja transportu

Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy wojskowej będą brali udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie. Są to:

– wycieczki do jednostek wojskowych,

– zajęcia w jednostkach straży pożarnych, policji i innych,

– wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe,

– zajęcia z samoobrony,

– zajęcia z pływania i ratownictwa,

-ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,

– paintball,

– obóz survivalowy,

– zajęcia na strzelnicy i wiele innych.

TECHNIK SPEDYTOR (KLASA POLICYJNA)

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny.

Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu.

Aby zdobyć tytuł technika spedytora trzeba zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy policyjnej będą brali udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie. Są to:

– wycieczki do jednostek mundurowych,

– zajęcia w jednostkach straży pożarnych, policji i innych,

– wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe,

– zajęcia z samoobrony,

– zajęcia z pływania i ratownictwa,

– ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,

– paintball,

– obóz survivalowy,

– zajęcia na strzelnicy i wiele innych.

Zespół Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej

  1. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 814 49 98

fax: 33 814 49 98

www.szkoly.bielsko.zdz.pl

e-mail: s-bielsko@zdz.katowice.pl