17 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 13 w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach

W Technikum nr 13 w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach kształcimy w zawodach: technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik logistyk. Szkoła współpracuje z agencjami reklamowymi, firmami transportowo-spedycyjnymi oraz handlowymi. Ukończenie nauki w szkole i zdanie egzaminu maturalnego daje podstawę do dalszego kształcenia w szkołach wyższych.

Więcej informacji o tych zawodach w informatorze do pobrania