16 marca 2018

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 10 w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie


Motto Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie to „TWÓJ WYBÓR TWOJE ŻYCIE”.

W skład Zespołu wchodzą Technikum nr 10 i Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia nr 8 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Absolwenci po ukończonej szkole znajdują zatrudnienie na rynku pracy między innymi, autoryzowane serwisy samochodowe, warsztaty serwisowe, stacje diagnostyczne, salony sprzedaży, firmy transportowe.

W Technikum nr 10 kształcimy w zawodach:

Technik pojazdów samochodowych
Absolwent w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.
Absolwent uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
lub jedną z poniższych kwalifikacji
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych innowacja policyjno–prawna
Absolwent w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych oraz posiada przeszkolenie ułatwiające rozpoczęcie pracy w szeregach policji :
1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.
Absolwent uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
lub jedną z poniższych kwalifikacji
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Technik mechanik
Absolwent w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4) obsługiwania maszyn i urządzeń;
5) organizowania procesu produkcji.
Absolwent uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik Elektroenergetyk transportu szynowego
Absolwent w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych;
2) montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych;
3) wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego;
4) wykonywania napraw środków transportu szynowego;
5) prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.
Absolwent uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:
EE.27. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
E.28. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego


 


Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie
św. Augustyna 3/7 42-200 Częstochowa
tel/fax: 34 360 60 44 e-mail.:zssb@edukacja.czestochowa.pl