13 marca 2018

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku, ul. Zamkowa 6

Technik informatyk – Zdobyte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe pozwalają samodzielnie montować i konfigurować systemy komputerowe, budować sieci informatyczne, projektować bazy danych, programować strony internetowe oraz nimi zarządzać. Kształcenie uzupełnia dodatkowy przedmiot „Podstawy projektowania CAD i druk 3D”. Zajęcia prowadzone są w czterech bardzo dobrze wyposażonych informatycznych pracowniach multimedialnych.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

 • EE.8 Montaż i eksploatacja systemów, urządzeń peryferyjnych i sieci,
 • EE.9 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – Absolwent tego kierunku może pracować m.in. w agencjach reklamowych, firmach wydawniczych i internetowych, drukarniach cyfrowych, biurach DTP. Kwalifikacje uzyskane w tym zawodzie umożliwiają wykonywanie takich zadań jak np.: tworzenie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych, przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych, przygotowywanie publikacji do drukowania, obsługiwanie cyfrowych systemów w poligrafii itp. Zajęcia odbywają się w wyposażonej w najnowsze urządzenia multimedialne „Pracowni projektowania i modelowania 2D/3D”.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

 • AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,
 • AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Technik usług fryzjerskich – Szkoła posiada własne warsztaty fryzjerskie, w których realizowane są zajęcia praktyczne wspierane wykorzystaniem nowoczesnych technologii wizualizacji. Ponadto, dla tego zawodu organizowane są m.in. wartościowe zagraniczne miesięczne praktyki zawodowe we Włoszech. Zdobywane umiejętności z zakresu wykonywania prac fryzjerskich oraz stylizacji fryzur dają duże możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

 • AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich,
 • AU.26 Projektowanie fryzur

Technik mechanik z profilem CNC – zawód daje szerokie kwalifikacje z zakresu obróbki z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie. Bardzo dobra baza dydaktyczna, specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne technologie wsparte zajęciami w warsztatach szkolnych gwarantują wysoki poziom wiedzy i umiejętności absolwentów tego kierunku. Kształcenie praktyczne odbywa się w najnowszych pracowniach: „Pracowni obrabiarek CNC”, „Pracowni programowania obrabiarek CNC” i „Pracowni obrabiarek konwencjonalnych”. Uczniowie odbywają praktyki w firmach oferujących pewne zatrudnienie.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

 • MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo
 • MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających albo
 • MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik pojazdów samochodowych – dla tego zawodu jest prowadzona bezpłatna nauka jazdy na kategorię B prawa jazdy. Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty oraz stację kontroli pojazdów (kat. A, B, T), w których realizowane są zajęcia praktyczne na wysokim poziomie z wykorzystaniem m.in. informatycznych systemów diagnostyki pojazdów.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

 • MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych – Szkoła posiada własne warsztaty gastronomiczne, w których realizowane są zajęcia praktyczne zarówno z zakresu przygotowywania potraw, jak też z obsługi kelnerskiej czy organizacji usług gastronomicznych. Ponadto, dla zawodu organizowane są od lat ciekawe miesięczne praktyki zawodowe nad polskim morzem i we Francji. Zajęcia uzupełniają różnego typu konkursy oraz uczestnictwo w przygotowaniu i obsłudze dużych imprez.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

 • TG.7 Sporządzanie potraw i napojów,
 • TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Technik ekonomista i Technik logistyk – zajęcia realizuje się w profesjonalnie wyposażonej symulacyjnej pracowni, w której istnieją wszystkie typowe działy biurowe. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Kształcenie wspierają praktyki w różnych firmach i instytucjach (sądy, banki, urzędy, centra logistyczne).

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

Technik ekonomista

 • AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
 • AU.36 Prowadzenie rachunkowości.

Technik logistyk

 • AU.22 Obsługa magazynów,
 • AU.32 Organizacja transportu.

Technik budownictwa – nauka w tym zawodzie jest wspomagana specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, a zajęcia praktyczne realizowane są w bardzo dobrze wyposażonych działach budowlanych warsztatów szkolnych oraz na zewnętrznych budowach. Wszechstronny rozwój zawodowy gwarantują zdobywane w trakcie kształcenia kwalifikacje z zakresu wiedzy budowlanej, organizacji budowy czy kosztorysowania.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

 • BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,
 • BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.