9 października 2018

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej to szkoła kontynuująca ponad stuletnią tradycję kształcenia zawodowego i dążąca do osiągnięcia statusu nowoczesnej placówki oświatowej XXI wieku. Naszym celem jest sprostanie oczekiwaniom zarówno obecnych, jak i przyszłych uczniów, więc dokładamy wszelkich starań, aby nasze kierunki były atrakcyjne dla młodzieży.


Teoretyczne kształcenie zawodowe odbywa się na terenie szkoły w nowocześnie wyposażonych pracowniach, a zajęcia praktyczne w sąsiadującym ze szkołą Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u pracodawców na podstawie umowy ze szkołą o pracę w celu przygotowania zawodowego (praktyki miesięczne).

Kształcimy w poszukiwanych na rynku pracy zawodach:

Technik usług fryzjerskich Fryzjer to nie tylko dobry rzemieślnik, ale również stylista i wizażysta, człowiek kreatywny i komunikatywny. Wykonuje zabiegi fryzjerskie, czyli strzyże, onduluje, koloryzuje, a także projektuje fryzury wykorzystując najnowsze techniki wizualizacji. Jesteśmy jedną z pierwszych szkół kształcących w tym zawodzie w technikum. Szkoła zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli zawodu posiadających dyplomy mistrzowskie oraz posiada specjalistyczne pracownie. Zajęcia praktyczne odbywają się w CKPiDZ, gdzie znajduje się nowocześnie wyposażony salon fryzjerski oraz salon kosmetyczny, więc poza kształceniem umiejętności fryzjerskich, organizowane są kursy przygotowujące do pracy w salonach kosmetycznych. W klasie trzeciej uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową w zaprzyjaźnionych ze szkołą salonach fryzjerskich rozmieszczonych na Śląsku (wybór należy do ucznia).

W technikum nauczysz się:

 • świadczyć usługi fryzjerskie w pełnym zakresie,
 • doradzać w zakresie wyboru modelu i kolorystyki fryzury,
 • wykonywać usługi dla celów reklamowych czy fotografii artystycznej,
 • projektować i urządzać zakład fryzjerski zgadnie z zasadami bhp, przeciwpożarowymi oraz sanitarnymi,
 • kierować zespołem pracowniczym oraz kontrolować przebieg świadczonych usług.

Znajdziesz pracę:

 • jako stylista fryzur,
 • w profesjonalnych zakładach fryzjerskich,
 • w firmach prowadzących działalność marketingową, reklamową i promocyjną,
 • w produkcji teatralnej, telewizyjnej,
 • w charakteryzatorniach,
 • zakładając własny salon fryzjerski.

Aby zdobyć tytuł technika usług fryzjerskich, trzeba zdać egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje:
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.26 Projektowanie fryzur

doradztwo.ore.edu.pl


Technik pojazdów samochodowych To zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji pojazdów samochodowych oraz diagnostyki samochodowej. Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, której uczniowie objęci są patronatem TOYOTY. Dzięki temu przedmioty zawodowe prowadzone są w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, zajęcia praktyczne w Centrum Szkoleniowym TOYTY w CKPiDZ, a w klasie trzeciej 4-tygodniowa praktyka zawodowa odbywa się w renomowanych salonach Toyoty i Lexusa czyli w salonach samochodowych Premium rozmieszczonych na Śląsku. Uczniowie mają możliwość zdawania dodatkowego egzaminu TEAM21 – pierwszego z czterech wewnętrznych egzaminów Toyoty. Otrzymują także certyfikat ukończenia klasy patronackiej.

W technikum nauczysz się:

 • oceniać stan techniczny pojazdów, ustalać przyczyny niesprawności i sposoby napraw,
 • wykonywać naprawy pojazdów samochodowych,
 • kontrolować jakość wykonanych napraw,
 • świadczyć usługi motoryzacyjne,
 • prowadzić sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzić dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych.

Znajdziesz pracę:

 • w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • w salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • w firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • prowadząc własną firmę branży motoryzacyjnej.

Aby zdobyć tytuł technika pojazdów samochodowych, trzeba zdać egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz jedna do wyboru:
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
lub
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

doradztwo.ore.edu.pl


Technik mechanik – użytkowanie obrabiarek skrawających Nasza szkoła ma wieloletnie tradycje w kształceniu mechaników. Posiada dobrze wyposażone pracownie zawodowe do technologii, konstrukcji maszyn, elektrotechniki. Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na rynku pracy szkoła planuje, przy współpracy z dobrymi zakładami pracy, otwarcie klasy w zawodzie technik mechanik o specjalności użytkowanie obrabiarek skrawających. Zajęcia praktyczne odbywają się w CKPiDZ mieszczącym się przy szkole. Uczniowie mają do dyspozycji bardzo nowoczesny warsztat mechaniczny z obrabiarkami numerycznymi 4 i 5 osiowymi (pionowe centra obróbcze), tokarki z osią C i napędzanymi narzędziami. CKPiDZ dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem do nauki programowania obrabiarek: MTS CNC, SinuTrain Operate 4.7, CAD/CAM/Inventor, SolidWorks, H&M Works. W klasie III uczniowie odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach pracy, w których wykorzystuje się w produkcji obrabiarki skrawające sterowane numerycznie.

W technikum nauczysz się:

 • wytwarzać części maszyn i urządzeń,
 • dokonywać montażu maszyn i urządzeń,
 • instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia,
 • obsługiwać maszyny i urządzenia,
 • organizować proces produkcji.

Znajdziesz pracę:

 • zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego,
 • w zakładach produkcyjnych jako kontroler jakości, instalator i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne,
 • jako dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne,
 • w przemyśle maszynowym, budownictwie, budownictwie okrętowym, górnictwie, transporcie (samochodowym, kolejowym, lotniczym), rolnictwie.

Absolwent po zdaniu egzaminów uzyskuje dwie kwalifikacje w zawodzie:
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń


Technik urządzeń dźwigowych Szeroko pojęte urządzenia dźwigowe, to nie tylko dźwigi i suwnice, ale także windy, przenośniki, podesty ruchome, wyciągniki, wyciągarki i podnośniki widłowe używane w większości przedsiębiorstw. Obecnie w naszym kraju zainstalowanych jest ponad 110 tysięcy dźwigów osobowych i towarowo-osobowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym. Należy również pamiętać o ogromnej liczbie urządzeń dla niepełnosprawnych oraz schodów i chodników ruchomych. Liczba ta stale wzrasta. Prace związane z konserwacją urządzeń dźwigowych, schodów i chodników ruchomych mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez jednostki UDT po zdaniu egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści wykształceni właśnie w tej branży – znający zagadnienie od podstaw! Stąd niedawno stworzono ten ciekawy i potrzebny zawód!

W technikum nauczysz się:

 • montować urządzenia dźwigowe,
 • oceniać stan techniczny urządzeń dźwigowych,
 • wykonywać czynności związane z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych
 • dokonywać modernizacji urządzeń dźwigowych,
 • organizować prace związane z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.

Znajdziesz pracę:

 • w zakładach produkcyjnych i naprawczych urządzeń dźwigowych,
 • w zakładach modernizacji urządzeń dźwigowych,
 • w placówkach dozoru technicznego.

Absolwent uzyskuje tytuł technika urządzeń dźwigowych po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:
EE.13. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
EE.14. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

doradztwo.ore.edu.pl


NASZE ATUTY:

 • wysokie wyniki uczniów na egzaminach zawodowych
 • przygotowanie do konkursów zawodowych miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich (Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej, Olimpiada Techniki Samochodowej, Miejski Konkurs Fryzjerski „Young Stylist”, Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski, Ogólnopolski Konkurs Fryzjerstwa i inne),
 • sukcesy w konkursach zawodowych z branży fryzjerskiej, mechanicznej i samochodowej,
 • zwycięstwa na zawodach sportowych,
 • sąsiedztwo CKPiDZ i kursy pozwalające zdobyć dodatkowe uprawnienia i certyfikaty zawodowe,
 • nowocześnie wyposażone pracownie,
 • współpraca z uczelniami wyższymi i prestiżowymi firmami,
 • dogodna lokalizacja,
 • wyjścia i wycieczki przedmiotowe, turystyczne,
 • akcje samorządu uczniowskiego,
 • współpraca z lokalnym środowiskiem (aktywny udział w festynach, zajęcia z przedszkolakami).

Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
tel./fax.: (32) 248-76-81
www.zsp1.eu
e-mail: zsp1@zsp1.eu