9 marca 2018

Poznaj nasze zawody w Technikum Architektury Krajobrazu im. Rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach, ul. Źrałków 1

Zawody:

Technik geodeta
Technik lotniskowych służb operacyjnych
Technik architektury krajobrazu

Szczegółowe informacje