9 marca 2018

Poznaj nasze zawody technikach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25

Szkoły znajdujące się w Centrum

Technikum nr 2 Architektoniczno – Budowlane
Technikum nr 4 Transportowe,
Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatroniczne
Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska

Załączniki

Informator
Data: 2018-03-09, rozmiar: 5 MB