16 marca 2018

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia nr 8 w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie


Motto Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie to „TWÓJ WYBÓR TWOJE ŻYCIE”.

W skład Zespołu wchodzą Technikum nr 10 i Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia nr 8 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Absolwenci po ukończonej szkole znajdują zatrudnienie na rynku pracy między innymi, autoryzowane serwisy samochodowe, warsztaty serwisowe,  stacje diagnostyczne, salony sprzedaży, firmy transportowe.

W Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia nr 8 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcimy w zawodach:

Mechanik pojazdów samochodowych
Absolwent w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;
2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
3) naprawiania pojazdów samochodowych.

Absolwent uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych
Absolwent w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) prowadzenia pojazdów samochodowych.

Absolwent uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Lakiernik
Absolwent w zawodzie lakiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
2) nanoszenia powłok lakierniczych;
3) wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

Absolwent uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:
MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych


 


Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie
św. Augustyna 3/7 42-200 Częstochowa
tel/fax: 34 360 60 44 e-mail.:zssb@edukacja.czestochowa.pl