9 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

W Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu można się kształcić w wielu zawodach: kucharz, cukiernik, ślusarz, kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Więcej informacji o tych zawodach w informatorze do pobrania

Załączniki