14 marca 2018

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku


KUCHARZ
Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
T.6. Sporządzanie potraw i napojów
Absolwent może dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po ukończeniu kursu „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” T.15. oraz uzyskania wykształcenia średniego.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności; sporządzania potraw i napojów; wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

CUKIERNIK
Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzeniem miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych
Absolwent może dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych; sporządzania półproduktów cukierniczych; sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych; dekorowania wyrobów cukierniczych.

STOLARZ
Stolarz to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz. Jak wiele zawodów rzemieślniczych ma długą tradycję.
KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Absolwent dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. „Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie; wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.