25 maja 2018

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Prowadzi kształcenie młodzieży w zawodach: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, operator obrabiarek skrawających.

W ramach klasy wielozawodowej szkoła może kształcić w dowolnie wybranym przez ucznia zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach kucharz, fryzjer i monter zabudowy realizują zajęcia praktyczne na terenie szkoły we własnej bazie. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są pracownikami młodocianymi. Do realizacji praktycznego kształcenia zawodowego posiadamy poligon budowlany, pracownię gastronomiczną i pracownię fryzjersko-kosmetyczną, które wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt, urządzenia i narzędzia.

Teoretyczne kształcenie zawodowe dla zawodów kucharz, fryzjer i monter zabudowy odbywa się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny. W klasach wielozawodowych teoretyczne kształcenie zawodowe uczniowie realizują co roku podczas miesięcznych kursów odbywających się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na częściowo odpłatnych kursach zawodowych np.: kierowca operator wózka jezdniowego, obsługa kas fiskalnych, wizaż, stylizacja paznokci, barista i carving. Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Po trzyletnim okresie nauki uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów dla zawodów w których praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne odbywają się w szkole. Absolwenci przystępują do egzaminów w naszym ośrodku egzaminacyjnym.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia absolwent może podjąć pracę lub kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, którą może ukończyć z tytułem technika po zdaniu egzaminu zawodowego i egzaminem maturalnym, uzyskując możliwość kontynuowania edukacji na studiach wyższych, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy drugiej.

Kucharz

Szkoła posiada własną pracownię gastronomiczną, w której realizowane są zajęcia praktyczne. Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz potrafi sporządzać potrawy i napoje, wykonywać czynności związane z ekspedycją potraw i napojów  oraz przechowywania żywności. Może znaleźć zatrudnienie w restauracjach, barach, punktach gastronomicznych, stołówkach lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji:

TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów

Zawód ten jest zawodem deficytowym na lokalnym rynku pracy.

Fryzjer

Zajęcia praktyczne realizowane są we własnej pracowni fryzjersko-kosmetycznej. Absolwent kształcenia w zawodzie fryzjer będzie przygotowany do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i chemicznych włosów, strzyżenia włosów i stylizacji fryzur. Może znaleźć zatrudnienie w pracowniach i zakładach fryzjerskich lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji:

AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Zawód ten jest zawodem deficytowym na lokalnym rynku pracy.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Szkoła posiada własny poligon budowlany bardzo dobrze wyposażony, w który realizowane są zajęcia praktyczne z suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskich, robót okładzinowych i posadzkarskich. Zawód daje szerokie możliwości zatrudnienia w firmach budowlanych i remontowych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji:

BD.04 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Zawód ten jest zawodem deficytowym na lokalnym rynku pracy.

Operator obrabiarek skrawających

Szkoła posiada nowoczesną pracownię do kształcenia teoretycznego w tym zawodzie. Absolwent potrafi przygotować obrabiarki skrawające konwencjonalne i sterowane numerycznie do planowanej obróbki, wykonać obróbkę na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej, wykonać program obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. Znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących procesy obróbki skrawaniem lub we własnej firmie.

Uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji:

MG.19  Użytkowanie obrabiarek skrawających

Zawód ten jest zawodem deficytowym na lokalnym rynku pracy.

Zespół Szkół w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

  1. Sosnowa 2, 42-310 Żarki

tel. 34 314 80 99, 601 722 203

e-mail: s-zarki@zdz.katowice.pl

http://www.szkoly.zarki.zdz.pl/