17 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach

W Branżowej Szkole I stopnia nr 8 w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach kształcimy w zawodzie magazynier logistyk. W trakcie nauki można zdobyć kwalifikacje z zakresu obsługi magazynów przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych i spedycyjnych. Szkoła współpracuje z firmami transportowo – spedycyjnymi oraz firmami handlowymi. Po ukończeniu szkoły absolwent ma możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia.

Więcej informacji o tym zawodzie w informatorze do pobrania