13 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Tychach wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 6 czyli tak zwanej „szkoły fiatowskiej”. W szkole młodzież kształci się w zawodach, na które jest ogromne zapotrzebowanie na lokalnym i regionalnym rynku pracy: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, magazynier-logistyk.

Młodzież wybierająca kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 w ciągu trzech lat nauki zdobywa zawód, przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia absolwent ma możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia, gdzie może uzyskać tytuł technika i przystąpić do egzaminu maturalnego.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych oraz u pracodawców. Współpracuje z nami ponad 100 zakładów pracy.

W roku szkolnym 2018/2019 w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 w Tychach planujemy kształcić w zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych

– wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich;

elektromechanik pojazdów samochodowych

– sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej, wykonuje montaż i demontaż instalacji, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych;

lakiernik

– wykonuje prace lakiernicze poprzez przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, nanosi powłoki lakiernicze; wykonuje renowacje wszelkich powierzchni lakierowanych, w tym pojazdów samochodowych;

magazynier-logistyk

– obsługuje magazyny w zakresie przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów; prowadzi dokumentację magazynową; dokonuje bieżących inwentaryzacji, kontroluje jakość i ilość przyjmowanego i wydawanego towaru.

Branże w których kształcimy napędzają polską gospodarkę.

Przemysł motoryzacyjny jest nie tylko najszybciej rozwijającym się, ale także jednym z największych pracodawców w polskim przemyśle. W branży motoryzacyjnej obecnie znajduje zatrudnienie około 250 – 270 tysięcy osób.

Logistyka jest podstawą funkcjonowania każdego nowoczesnego biznesu. Praca logistyków nie ogranicza się wyłącznie do transportowania produktów z magazynu do odbiorcy. To sztuka efektywnego wykorzystania możliwości i zasobów przedsiębiorstwa. O znaczeniu branży najlepiej świadczy skala przychodów krajowych firm logistycznych, spedycyjnych i transportowych. Rocznie sięgają one 100 mld zł. Sektor zatrudnia obecnie blisko pół miliona osób.

Zawody, w których kształcimy, zapewniają również satysfakcjonujące zarobki i szansę rozwoju zawodowego.

Branżowa Szkoła I stopnia to dobry wybór.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach

  1. Piłsudskiego 10, 43-100 Tychy

tel. 32 217 00 91

http://www.zs6.tychy.pl/