6 czerwca 2018

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku

W Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w Kłobucku kształcimy zgodnie z ideą dualnego systemu kształcenia zawodowego – równolegle w szkole oraz w wybranym zakładzie pracy. Dlatego kształcimy we wszystkich zawodach, dla których możemy zorganizować zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach spełniających wymogi współczesnego rynku. W szkole uczeń zdobywa przede wszystkim wiedzę teoretyczną, a w zakładzie pracy odbywa praktyczną naukę zawodu.

Dwutorowe kształcenie zawodowe odbywa się w klasach wielozawodowych lub w przypadku większej liczby uczniów kształcących się w tym samym zawodzie w klasach profilowanych. Treści nauczania są dostosowane do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców, a szkoła kształci w zawodach, na które istnieje realne zapotrzebowania na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się po zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zatem uczeń ma status pracownika młodocianego, otrzymuje wynagrodzenie i już pracuje na własną emeryturę.

Nauka zawodu w przedsiębiorstwie i zakładzie rzemieślniczym jest najlepszym sposobem na zdobycie kwalifikacji zawodowych!

Obecnie możemy kształcić w ponad 30 zawodach – m.in.: blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, fryzjer, kamieniarz, krawiec, kucharz, lakiernik, mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz i inne zgodnie z klasyfikacją zawodów

Uczniowie kształcący się w zawodach kucharz i cukiernik mogą odbywać zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonej pracowni gastronomicznej, a zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, specjalistów w zawodzie z długoletnią praktyką w gastronomii. Istnieje też możliwość podniesienia kwalifikacji na kursach, np. kelnerskim, „kuchnie świata”, baristy, itp.

Dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych zapewniamy bezpłatne prawo jazdy kategorii B.

Plakat informacyjny do pobrania

Zespół Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku

  1. 3 Maja 33, 42-100 Kłobuck

tel. 34 317 22 68

www.zs2klobuck.edu.pl