22 sierpnia 2017

Polska Rama Kwalifikacji – PRK

PRK świadectwa i dyplomy

Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK