9 kwietnia 2018

Na Kongresie Powiatów „Dobry Zawód” o zmianach w szkolnictwie branżowym i technicznym

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, pracodawcy, starostowie, prezydenci miast z naszego województwa licznie uczestniczyli w Kongresie Powiatów „Dobry Zawód”, który odbył się 6 kwietnia 2018 r. we Wrocławskim Centrum Kultury przy Hali Stulecia.


Głównym tematem były przede wszystkim planowane od 2019 r. zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym. Przedstawiono również nowe rozwiązania w Systemie Informacji Oświatowej, zaprezentowano przykłady dobrych praktyk współpracy szkół, pracodawców i samorządów oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Uczestnicy Kongresu mogli również obejrzeć stoiska szkół branżowych i technicznych. Nasze województwo reprezentowało Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju, który szczyci się licznym osiągnięciami na turniejach, olimpiadach krajowych i zagranicznych, czego dowodem jest ponad 70 medali zdobytych przez uczniów.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawiła działania resortu na rzecz kształcenia zawodowego, w tym m. in. takie jak: uelastycznienie struktury szkolnictwa i zapewnienie dostępu do dalszego kształcenia przez wprowadzenie branżowej szkoły I i II stopnia, wprowadzenie obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego, zniesienie limitu wynagrodzeń specjalistów z rynku pracy zatrudnianych w szkołach, aktywny udział ponad tysiąca pracodawców w przygotowaniu zmian programowych, utworzenie przy MEN Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych, powołanie w kuratoriach koordynatorów ds. kształcenia zawodowego.

Pani Minister zaprezentowała również planowane zmiany w organizacji szkół, finasowaniu kształcenia, wzmocnieniu współpracy z pracodawcami, podniesieniu minimalnych wynagrodzeń uczniów-młodocianych pracowników.

Szczegóły – w prezentacji MEN BIZNES DLA SZKÓŁ SZKOŁY DLA BIZNESU