6 listopada 2017

Cykl seminariów branżowych skierowanych do pracodawców

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza do udziału w seminariach branżowych skierowanych do pracodawców. Pierwsze seminarium zaplanowane dla branż fryzjersko-kosmetycznej oraz artystyczno-medialnej odbędzie się 9-10 października br. w Warszawie.

Seminaria są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.

Podczas spotkań odbędą się dyskusje dotyczące najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego. Wśród poruszanych zagadnień pojawią się kluczowe kwestie związane z tym, w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów. Chcemy dowiedzieć się, jakie pojawiają się główne problemy dotyczące funkcjonowania danej branży, jakie są jej potrzeby.

W warsztatach będą uczestniczyli przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów ujętych w danej branży, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Seminaria potrwają do końca stycznia 2018 r. Kolejne spotkania zostały zaplanowane na:
17-18 października w Warszawie – dla branż skórzano-obuwniczej i włókienniczo-odzieżowej,
24-25 października w Warszawie – dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.
Szczegółowy harmonogram seminariów wraz z wykazem zawodów dla danej branży znajduje się tu: Harmonogram seminariów branżowych

Zgłoszenia
Zgłoszenia udziału w seminariach organizowanych w październiku 2017 r. są przyjmowane pod następującymi adresami:
9-10.10_Warszawa_sem_branzowe@ore.edu.pl
17-18.10_Warszawa_sem_branzowe@ore.edu.pl
24-25.10_Warszawa_sem_branzowe@ore.edu.pl
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz nazwę firmy/organizacji i stanowisko.
Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o programie i miejscu spotkania zostanie przesłana do zakwalifikowanych uczestników.
Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców zainteresowanych zmianami w kształceniu zawodowym do udziału w seminariach.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:
men.gov.pl / seminaria branżowe