23 października 2018

Nabór wniosków do Programu integracji społeczności romskiej

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 roku zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.


O dofinansowanie zadań w ramach Programu mogą ubiegać się samorządy i jednostki im podległe oraz organizacje pozarządowe. Wnioski z terenu województwa śląskiego można składać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do 31 października 2018 roku, (liczy się data wpływu wniosku do urzędu).

Informacje, dotyczące udzielania w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 dostępne są na stronie: mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 uchwaliła Rada Ministrów 7 października 2014 roku. Jego celem jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce, poprzez działania w dziedzinie edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej, a nie doraźna pomoc w trudnej sytuacji, w jakiej może znajdować się społeczność romska.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (tel. 32/20-77-351 lub 350).