8 sierpnia 2017

Konkurs Stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego ze szkół ponadgimnazjalnych

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłosił Konkurs Stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego ze szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia motywacyjne będą wypłacane ze środków przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stypendia za wyniki w nauce (zwane stypendiami motywacyjnymi) wypłacane są uczniom pochodzenia romskiego uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – liceach, technikach, szkołach zawodowych, szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w roku szkolnym 2016/2017.

Wszelkie informacje nt. konkursu stypendialnego, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej ZRP www.romowie.com w zakładce Stypendia.
Wnioski wraz z załącznikami o stypendium motywacyjne należy przesyłać do siedziby ZRP w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2017 roku.

Regulamin konkursu

Zał 1 – Wniosek

Zał 2 – Oświadczenie

Zał 3- Zgoda

Zał 4 – tabela wypełnia ZRP