27 września 2018

Wizytatorzy ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w Kuratorium Oświaty w Katowicach


Lp. Imię i nazwisko Numer telefonu Delegatura/Wydział
Kuratorium Oświaty w Katowicach
1. Agata Franek 33 812 26 45 wew. 908

Delegatura w Bielsku-Białej

2. Krystyna Głowacz 32 388 00 75

Delegatura w Bytomiu

3. Renata Dziura 34 378 23 18

Delegatura w Częstochowie

4. Piotr Bilnik 34 37 82 321

Delegatura w Częstochowie

5. Ewa Borys 32 231 90 11

Delegatura w Gliwicach

6. Aleksandra Derska 32 422 38 02 wew. 29

Delegatura w Rybniku

7. Danuta Jarosz 32 263 23 73

Delegatura w Sosnowcu

8. Barbara Baczyńska 32 606 30 51

Wydział Jakości Edukacji

9. Joanna Końska 32 606 30 14

Wydział Jakości Edukacji

10. Aleksandra Januszek 32 606 30 52

Wydział Nadzoru Edukacji