7 czerwca 2018

Szkolenie Konstruowanie programów profilaktycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz innych typach szkół i placówek systemu oświaty w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego placówki.

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii  ORE organizuje szkolenie stacjonarne pn. Konstruowanie programów profilaktycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz innych typach szkół i placówek systemu oświaty w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego placówki.

Zapraszamy do udziału dyrektorów szkół i placówek.

Cel szkolenia:   

  • Wsparcie merytoryczne pracowników MOW/MOS w zakresie konstrukcji i wyboru właściwych programów profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie przebywającej
    w MOW/MOS
  • Zapoznanie uczestników z zasadami opracowywania programu profilaktycznego według metody Planowania Zorientowanego na Cel
  • Zainicjowanie pracy nad przygotowaniem/udoskonalaniem własnych programów

Zagadnienia realizowane podczas warsztatu:

  • Zasady konstrukcji programów według metody Planowania Zorientowanego na Cel
  • Znaczenie diagnozy i ewaluacji w procesie konstruowania programu profilaktycznego
  • Elementy interwencji profilaktycznej wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne

Link do rejestracji:

http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3814