9 maja 2018

Szkolenie Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – II etap edukacyjny

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – II etap edukacyjny”, które odbędzie się w dniach 21–23 maja 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.


Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy w zakresie realizacji edukacji włączającej na II etapie edukacyjnym, zwiększenie kompetencji kadr oświaty w obszarze działań służących pomyślnej adaptacji uczniów ze SPE w szkole oraz kształtowanie umiejętności stosowania WOPFU i IPET do efektywnego planowania i udzielania pomocy uczniom ze SPE. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną metody i sposoby indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE podczas zajęć edukacyjnych. Podjęta zostanie także tematyka roli rodziców w organizacji wsparcia uczniów ze SPE oraz znaczenia doradztwa zawodowego na II etapie edukacyjnym.
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół oraz specjalistów ze szkół.
Link do rejestracji: www.ore.edu.pl