7 sierpnia 2018

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji włączającej:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/edukacja-wlaczajaca-odpowiedzi-men-na-najwazniejsze-pytania.html

Ponadto opublikowane zostały informacje na temat działań MEN skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością:

https://men.gov.pl/strony/organizacja-ksztalcenia-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-dzialania-men-skierowane-do-dzieci-i-mlodziezy-z-niepelnosprawnosciami.html