7 sierpnia 2018

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji włączającej:

Najważniejsze Pytania

Ponadto opublikowane zostały informacje na temat działań MEN skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością:

Kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi