14 listopada 2017

Konferencja Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej

8 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbędzie się konferencja dotycząca upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencja jest kierowana do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek. Będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Istota edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów.
  2. Zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  3. Dobre praktyki z przedstawieniem aktywnej formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów.

Zgłoszeń można dokonać poprzez platformę SOK (ankieta: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej). Liczba miejsc ograniczona,  decyduje  kolejność zgłoszeń.